diumenge, 27 de setembre de 2009

Esquerra demana la Creu de Sant Jordi per l'Esbart Teatral de Castellar

ERC-Castellar presentarà al proper ple de dimarts la següent proposta de ressolució:

Exposició de motius:

L’any 1981, el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 457/1981 de 18 de desembre va crear el guardó de la Creu de Sant Jordi amb la finalitat de distingir aquelles persones físiques o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

Aquest guardó és un dels màxims reconeixements per haver destacat en el pla cívic i cultural així com en la tasca de defensar la identitat i personalitat de Catalunya.

L’Esbart Teatral de Castellar commemora l’any 2010 el centenari de la fundació del primer grup de teatre al Centre Castellarenc.. Des de l’any 1910 l'activitat teatral a la nostra vila ha estat constant, només interrompuda per la Guerra Civil i per la reorganització de l’Ateneu Castellarenc.

El 1979 van néixer les colles de geganters i diables ampliant encara més la diversitat d’activitats que fa l’Esbart Teatral de cara a la població.

Durant tots aquests anys han estat moltes les persones que han passat per l’Esbart, participant en les seves activitats i contribuint d’una manera decisiva a mantenir viva i a impulsar la tradició teatral i la cultura popular de casa nostra.

L’Esbart Teatral és clau per dinamitzar la vida cultural castellarenca i contribueix d’una manera molt important a potenciar l’ús de la nostra llengua, a la vertebració ciudadana i a la cohesió social.

És per aquests motius que presentem al Ple de l’Ajuntament la següent proposta :


1er.- Que l’Ajuntament de Castellar del Vallès faci els tràmits oportuns amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya sol·licitant la concessió de la Creu de Sant Jordi a l’Esbart Teatral de Castellar.

Castellar del Vallès, 18 de setembre de 2009

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA