divendres, 22 de maig de 2009

Proposta d'ERC sobre el mur esllavissat del CEIP del Sol i la Lluna

Ja fa una setmana llarga que ens vam assabentar de l'esllavissada del mur de l'escola del Sol i la Lluna, i no gràcies a l'ajuntament, que hauria d'informar d'un cas com aquest a tots els regidors tan aviat com fos possible i no 3 setmanes després. El cas és que, davant dels fets que ja coneixeu, des de la secció local vam decidir moure fitxa i intentar solucionar les coses, per això presentem aquesta proposta de ressolució al proper ple de dimarts que ve, aquí la teniu:


Proposta d'ERC sobre el mur esllavissat del CEIP del Sol i la Lluna

En una proposta presentada al Ple del 29 de gener de 2008, i que fou rebutjada, des d’ Esquerra Republicana de Catalunya proposàvem la creació d’un pacte local d’infrastructures educatives.

Un dels objectius d’aquest pacte era el compromís de no utilitzar la construcció d’equipaments educatius –escoles, escoles bressol...- com a arma de confrontació electoral, compromís en el qual ERC es manté ferma.

Davant l’esllavissada de terres del passat 19 d’abril que va afectar l’accés de vehicles pesants a les obres del CEIP El Sol i la Lluna i a les instal·lacions del Club Tennis Castellar.

Davant el fet que encara no s’ha determinat de qui és la responsabilitat d’assumir el cost de la reparació dels murs de càrrega i el camí d’accés, i amb l’objectiu de minimitzar l’inevitable retard que patirà la construcció de la nova escola, proposem al Ple l’adopció del següent

ACORD :

1er.- Que l’Ajuntament de Castellar assumeixi en primera instància el cost de la reparació del mur de càrrega i el camí d’accés per a accelerar la construcció de l’edifici fins que es dictamini qui ha d’assumir aquest cost.


Castellar del Vallès, 14 de maig de 2009

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS