dilluns, 6 d’abril del 2009

Ple del Març

El dimarts 31 de març vam tenir el ple del mateix mes. Un ple força ràpid, sense temes estrelles ni polèmics com en l'anterior.
Destacaré bàsicament els dos punts que proposava Esquerra. Un d'ells era la proposta de formar part de la Xarxa Nacional de Cinema. El punt es va retirar per votar-lo al proper ple, tindrem una reunió (equip de govern + oposició) amb l'empresa que ho porta, per deixar clars temes que no ho són i perquè vegin on es passaran les pel·lícules, almenys fins que no tinguem acabat l'Auditori, lloc ideal per visionar-les.
L'altre punt, el del carrer Puig de la Creu, es va aprovar. Vaig exposar els motius pels que creiem que s'hauria de tornar a posar la placa de pas restringit a veïns i serveis, i trobar una solució tècnica definitiva, com per exemple tancar el carrer amb pilones (amb clau per veïns i serveis, és clar). El carrer, del casc antic, no és precisament ample, amb un fort pendent i al pas més estret hi ha una guarderia. Cal donar absoluta prioritat als veïns, vianants, infants i pares d'aquests, davant el perill que comporta el pas de cotxes excessiu. Estarem atents amb les actuacions que porti a terme l'equip de govern, ens han demostrat que no ens en podem fiar ni un pèl.