divendres, 14 de maig del 2010

El Pla Local de Seguretat Viària

El passat 4 de maig, en el marc de la Taula de Mobilitat, se'ns va donar a conèixer el Pla Local de Seguretat Viària. Una iniciativa subvencionada pel Servei Català de Trànsit, que pretén reduir el nombre d'accidents a la nostra vila.

El Pla consisteix, primer de tot, en una diagnosi de la situació dels accidents a Castellar. Zones on n'hi ha més i possibles causes que els provoquen. Cal dir que Castellar és un municipi amb un nivell baix d'accidents, per sort nostra. La majoria d'accidents són petits, en determinades cruïlles i amb ferits majoritàriament lleus. A partir de les dades des de l'any 2005 fins al 2008 es podia veure l'evolució del nombre d'accidents als punts estudiats, amb i sense ferits, i preveure l'evolució que hi hauria en els propers anys. Aquest tipus d'evolució no és una ciència exacte i és difícil preveure amb exactitud on estarem el 2013. Com que hi ha pocs accidents, només que hi hagi un accident amb 4 ferits de cop fa variar les dades de manera exagerada. Per això, a l'hora de fixar-se objectius de cara al futur és relatiu agafar-se a un número concret, que s'ha de fer, però no ha de ser determinant. Per això, la part important del Pla és la que proposa solucions per reduir els accidents. Reformes que ja fa anys que es van fent als punts concrets, com la reducció de l'amplada dels carrers mitjançant la pintura que delimita els aparcaments de semibateria inversa, la col·locació de mobiliari urbà (com els contenidors) en llocs on no tapin la visibilitat o la reducció del tros de calçada que han de recórrer els vianants per travessar un carrer.

Des d'Esquerra creiem que és aquí on hem d'incidir sobretot, localitzar els punts febles de la circulació viària i trobar-hi solucions. Entenem que no es poden fer totes les obres necessàries de cop, degut al cost constructiu, però com ens van mostrar a la presentació del Pla sempre hi ha solucions temporals molt més barates, i més endavant i de mica en mica, es poden anar enllestint com cal. Per tant, el número d'accidents que ens marquem com a fita en un futur, és el de menys i hi ha de ser, però la clau és treballar en les febleses que els produeixen i actuar per tal de fer més amable per tots, el Castellar del futur.

Oriol Papell i Torres

Regidor ERC

* Article publicat als setmanari cultural La Forja i al setmanari L'Actual