dissabte, 29 de novembre del 2008

2 estacions, sí, però on, com i per què?

Ara que ja hem parlat molt de si arribarà o no el tren a Castellar, i tot sembla indicar que sí... potser hauria de ser hora de pensar com el volem aquest tren no? Alguna cosa hi tenim a dir.

M'agradaria començar per les estacions, se n'ha parlat una mica i fins i tot un grup d'empresaris proposava eliminar l'estació del Pla de la Bruguera per evitar molèsties i avançar el procés. Personalment crec que una estació al polígon i una altra al nucli urbà és del tot imprescindible. Ni ens imaginem com en serà de profitós en un futur.

Començaré per la del nucli urbà. Aquesta estació, hauria de ser urbana com diu el nom, és a dir, a la urbs, propera als ciutadans que hi haurien d'arribar fàcilment a peu. Hi havia dues propostes i jo fins i tot en plantejo una tercera. Les dues oficials són a la Plaça de la Fàbrica Nova (Espai Tolrà) i l'altre a l'skateparck. Jo la proposo a la Plaça Catalunya. Si agafeu un mapa de Castellar, veureu que si hi ha una estació a la Plaça Catalunya amb Ronda Tolosa, és la zona més propera a tots els punts de Castellar (ja que no es planteja que la línia entri i passi per sota dels habitatges). Em van comentar que el gir que fa la ronda des de la carretera de Sabadell és molt pronunciat i això encariria molt el projecte. En tot cas, la proposta està feta. L'opció de posar l'estació a l'skateparck em sembla una barbaritat. És lluny de la majoria del poble i dóna la sensació que s'hi hagi d'anar amb cotxe. Algú em va comentar que era ideal perquè allà s'hi podia fer un aparcament per arribar-hi amb cotxes! Rebatré aquest argument quan parli de la segona estació. Crec que el que es pretén amb aquesta proposta és deixar-ho a punt per fer créixer (més!) Castellar cap a la zona del Pla de la Bruguera. L'última opció, i que llevat de la primera (que seria inviable econòmicament, segons diuen), em sembla la més encertada. Fer l'estació a la plaça de davant l'Espai Tolrà, dóna una sensació d'estació urbana (vegis Sabadell-Rambla, Sant Cugat, Provença, etc..), estació on s'hi pot arribar a peu i no està tan allunyada de la majoria de zones del poble. Per mi és la més recomanable si se n'ha de fer alguna d'aquestes dues. Si potenciem el transport públic no podem obligar al ciutadà a agafar el cotxe per anar a agafar el tren a l'estació del poble, seria incoherent.

Parlem de l'estació del Pla de la Bruguera. Seria una estació situada en un lloc centrat dels polígons, facilitant l'anada amb tren a la feina dels ciutadans de fora de Castellar, que no són pocs. Una estació també ben comunicada per la carretera de Sabadell, per això, aquí seria ideal fer-hi un aparcament disuasori. Hi ha espai i és fàcil accedir-hi amb vehicle privat. Evidentment aquest aparcament estaria pensat pels castellarencs que viuen lluny de l'estació urbana, com els de Sant Feliu i les urbanitzacions, i per la gent de Sentmenat i Sant Llorenç que volguessin agafar el tren per anar a Sabadell o Barcelona. D'aquesta manera no caldria cap mena d'aparcament a l'estació urbana.

No perdem el tren!


Oriol Papell i Torres

Regidor grup muncipal ERC-Castellar del Vallès


*Per error, a la Forja i a l'Actual es va publicar una versió incorrecte de l'article. Aquest és el bo.