dilluns, 30 de març del 2009

Propostes d'Esquerra al Ple del març

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya presentarà dues propostes de resolució al proper Ple del 31 de març. Una relacionada amb la mobilitat i seguretat al casc antic i l'altre amb la normalització del català a les sales de cinema.


La primera proposta fa referència a un carrer antic de la nostra vila. El carrer Puig de la Creu és un carrer del casc antic bastant estret, amb un fort pendent, de plataforma única i on en el seu tram més estret hi ha una Llar d'Infants. Tot aquest conjunt de característiques fan que s'hagi d'adoptar una sèrie de mesures. La proposta pretén millorar l'accessibilitat i seguretat dels veïns, vianants, infants i pares i mares d'aquests, indefensos davant dels cotxes que hi passen i en la línia dels camins escolars que volen ser camins segurs a les escoles pels nostres infants. Per donar solució a aquesta problemàtica proposem la senyalització del carrer com a restringit a veïns/es i serveis, fent-lo un carrer de vianants, com a primer pas, i estudiar solucions tècniques definitives per fer-lo un carrer més amable i segur per tots.


La segona proposta és cinematogràfica. Sovint, al nostre país, les pel·lícules catalanes guanyadores de premis a diferents festivals, tenen problemes per estrenar-se i divulgar-se per les diferents sales de cinema on es podrien exhibir, sempre acaben a quatre cinemes mal contats i lluny de tot arreu. La proposta va encaminada a crear una Xarxa Nacional de sales de Cinema arreu de Catalunya per exhibir pel·lícules catalanes o en versió doblada en català. L'ajuntament només s'ha d'adherir a aquesta xarxa i concertar una sala per projectar-hi pel·lícules periòdicament i de forma regular. D'aquesta manera aconseguim dos objectius: que els castellarencs puguin gaudir d'una programació de cinema estable i que des de Castellar donem un impuls al cinema fet aquí i en català.


Ens veiem al Ple.


Oriol Papell i Torres

Regidor Grup Municipal d'ERC-Castellar


*escrit enviat als setmanaris locals Forja i Actual.